Diensten

Advies, visievorming & directievoering

Advies en visievorming

Ons bureau adviseert en begeleidt projecten op het gebied van mobiliteit en infrastructuur. Wij zorgen ervoor dat u als opdrachtgever vanaf het prille begin tot de uiteindelijke uitvoering begeleidt en ondersteunt wordt. Denk hierbij aan de volgende projecten:

 • Visievorming binnen het domein van mobilieit
 • Opstellen GVVP’s en RVVP’s
 • Begeleiding aanbestedingen binnen openbaar vervoer en contractvervoer
 • Advisering op het gebied van toegankelijkheid en bruikbaarheid van vervoersystemen
 • Advisering op het gebied van infrastructurele aanpassingen en maatregelen binnen het openbaar vervoer
 • Verkennings en haalbaarheidsstudies
 • Ontwikkelen en uitwerken van OV visies
 • Begeleiden van aanbestedingen
 • Directievoering en toezicht bij het uitrollen van (grootschalige) OV-infraprojecten
 • Implementatie van OV gerelateerde vervoersoplossingen

 

Directievoering

Heeft u behoefte aan een vertegenwoordiger die u begeleidt bij de voorbereidingswerkzaamheden, de uitvoering en de (financiële) afronding van een project? Directievoering bestaat in de meeste gevallen uit de volgende werkzaamheden:

 • zorgen voor de communicatie tussen de betrokken partijen
 • kwaliteitsbewaking
 • sturing van het bouwproces inclusief verslaglegging en documentenbeheer
 • vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken betreffende de uitvoering
 • ad hoc bijwonen van werkbesprekingen
 • toezien op de tijdige verstrekking van tekenwerk
 • bewaken van de planning overeenkomstig de vastgestelde werk- en detailplanning
 • het adviseren inzake in te zetten onderaannemers en leveranciers
 • mede toezien op de naleving van de veiligheid op de bouwplaats
 • controleren van de declaraties en de eindafrekening
 • controleren van de meer- en minderwerk aanbiedingen
 • bewaken van de budgetten
 • leiden en administratief afhandelen van de ingebruikneming c.q. de oplevering
 • toezien op de verstrekking en controle van de revisiebescheiden, garantiebewijzen en eventuele onderhoudsvoorschriften

 

U kunt ons inschakelen voor de directievoering van infrastructurele projecten op het gebied van openbaar vervoer, parkeren en fietsen. Dat kan zijn voor kleinschalige projecten, maar ook voor intensieve en meerjarige projecten, zoals het ombouwen van bushaltes en OV- terminals.

Wij werken voornamelijk in opdracht van  de rijksoverheid, provincies en lokale wegbeheerders

Terug naar alle diensten
Bezoekadres
Postadres

Avelingen-West 36
4202MS Gorinchem
013-889 85 11
info@vitence.nl

Ralph Bunchestraat 17
5051KW Goirle
013-889 85 11
info@vitence.nl

Voordelen
De voordelen voor u
Directe communicatie
Wij nemen uw zorg uit handen
Wij hebben kennis van zaken
Wij bewaken continu uw budgetten en begroting
Bezoekadres
Postadres

Avelingen-West 36
4202MS Gorinchem
013-889 85 11
info@vitence.nl

Ralph Bunchestraat 17
5051KW Goirle
013-889 85 11
info@vitence.nl

Interesse in onze dienstverlening?