Regeerakkoord Rutte III: Een slim en duurzaam vervoerssysteem waarvan de delen naadloos op elkaar aansluiten.

Nieuws

Regeerakkoord Rutte III: Een slim en duurzaam vervoerssysteem waarvan de delen naadloos op elkaar aansluiten.

Mobiliteit wordt niet direct meer gekoppeld aan infrastructuur, aanbod en systemen. Enkele hoopgevende citaten:

(...) Overheidsinformatie over verkeer wordt zoveel mogelijk via open data beschikbaar gesteld voor voertuigen, apps en reisplanners. (...) 

(...)Samen met de Mobiliteitsalliantie voeren we deze kabinetsperiode pilots uit om ervaringen op te doen met alternatieve vormen van vervoer en betaling, zonder dat dit leidt tot een systeem van rekeningrijden.(...)

(...) Omdat fietsen een goed alternatief voor het OV en de auto kan zijn, trekt het kabinet eenmalig een bedrag van 100 miljoen euro uit voor cofinanciering van gemeentelijke en provinciale investeringen in fietsinfrastructuur en fietsenstallingen bij OV-knooppunten.(...)

(...)Het openbaar vervoer moet in alle delen van Nederland een goed alternatief zijn voor de auto. Het belang van de reiziger staat daarbij voorop. Die moet snel, comfortabel en veilig van A naar B kunnen reizen. Dat vraagt om betrouwbare en actuele reisinformatie, goede aansluiting op fiets, taxi en auto en een veilig en gemakkelijk betaalsysteem.(...)

(...) We passen wet- en regelgeving aan zodat openbaar vervoer- en taxibedrijven flexibel en vraaggericht vervoer (‘mobility as a service’) kunnen aanbieden. Provincies en vervoerregio’s die met nieuwe vormen van doelgroepenvervoer, openbaar vervoer en deelsystemen willen experimenteren, krijgen daarvoor de ruimte. (...)

 

En we zijn los...dit geeft vertrouwen in de toekomst (?!?!)

 

 

Nog meer nieuws