Reizigers helpen met het verbeteren van de haltedata

Nieuws

Reizigers helpen met het verbeteren van de haltedata

Sinds oktober 2017 kunnen reizigers via de app en site van reisinformatiedienst 9292 feedback leveren over haltes, vervoerders en de dienstverlening van 9292. Voor de verwerking van de haltefeedback maakt OV Beter, de samenwerking tussen 9292 en Vitence, afspraken met de provincies en wegbeheerders. De feedback over haltes wordt door Vitence (die het haltedatabeheer verzorgt voor 80% van de Nederlandse haltes) verwerkt in de haltedata en teruggestuurd naar het Centrale Halte Bestand (CHB) waar alle informatie over bus- en tramhaltes in staat. Sinds de start van de feedbackfunctie bij 9292 zijn er al honderden meldingen over haltes binnengekomen. Deze meldingen zijn allemaal verwerkt waardoor de haltedata weer een stukje beter is geworden.

Halte-informatie met feedback in de 9292 Reisplanner
Sinds de start van de feedback functie bij 9292 zijn de provincies Limburg, Fryslân en Zuid-Holland aangesloten. Reizigers in deze regio kunnen meldingen maken over de haltedata, bijvoorbeeld dat de toegankelijkheid niet juist is of de abri kapot is. Dit is inmiddels al honderden keren gebeurd.

Pascal van der Velden van OV Beter/Vitence: “ Deze manier van crowdsourcing blijkt succesvol, zonder dat verantwoordelijke wegbeheerders hierdoor extra werkzaamheden hoeven uit te voeren. De mutaties worden namelijk door ons opgepakt en verwerkt”.

Inmiddels hebben meerdere provincies aangegeven aan te willen haken op de feedbackfunctie. OV Beter verwacht begin 2018 de helft van alle provincies aan te hebben gesloten, waardoor steeds meer reizigers een platform geboden wordt om feedback te kunnen leveren op de dienstverlening binnen het OV en de haltedata.

Toegankelijkheid in de 9292 Reisplanner
Tegelijkertijd met de feedback functie is de 9292 reisplanner op 5 oktober uitgebreid met de mogelijkheid voor mensen met een visuele en functionele beperking om een toegankelijke reis te plannen. De toegankelijke planner houdt rekening met toegankelijkheid van haltes en voertuigen. De reiziger waardeert de planner en gebruikt die dan ook al veelvuldig, de eerste maand zijn er al ruim 2.500 toegankelijke reisadviezen opgevraagd. Door het steeds verder verbeteren van de haltedata met behulp van reizigers is 9292 in staat om de toegankelijke planner actueel te houden en verder te verbeteren. Rikus Spithorst in zijn column Goede maandagmorgen van 9 oktober 2017: ‘ Het is van groot belang om voldoende betrouwbare informatie te verzamelen. Voldoende als in hoeveelheid, en voldoende als in up-to-date. Dat was een hele toer, maar het is gelukt! Bij 9292 heeft men nu genoeg informatie om in ieder geval van start de kunnen gaan met een speciale afdeling op de app, die informatie over (rolstoel)toegankelijkheid toont.’

Susan Zethof van OV Beter/9292: “De ambitie van 9292 is om in 2018 naast bushaltedata ook de toegankelijkheid van treinstations in de planner op te nemen.”

Voor de reactie:
Wilt u meer weten over OV Beter, toegankelijkheidsinformatie of de feedbackfunctie? Neem gerust contact op met Susan Zethof via 06-42497199 / susan@ovbeter.nl of Pascal van der Velden via 06-14145098 / pascal@ovbeter.nl.

Nog meer nieuws