op eigen kracht financieren

Nieuws

op eigen kracht financieren

De volgende stap van eigen kracht is om de burger ook zelf verantwoordelijk te maken voor de eigen financiering.

In Nederland zijn hier in verschillende beleidsvelden al oplossingen voor. Maar dit blijft beperkt tot kleinschalige initiatieven vaak nog in een pilotstatus. Het kan ook op een grotere schaal.

Een intressante Amerikaanse oplossing is Neighborly. Zij gebruiken nieuwe financieringsmodelen om het 200 jaar oude systeem van de " municipal bond" te democratiseren (zoals zij het zelf noemen). 

Voor mij was hun site aanleiding om eens opnieuw na te denken over de financiering van het doelgroepenvervoer. Kijk zelf ook maar eens rond, misschien krijg jij ook een ingeving (op eigen risico klikken)

Nog meer nieuws