Onze diensten

Leer ons beter kennen

Heeft u onderzoeks- of adviesvragen op het gebied van ruimtelijke ordening, mobiliteit of infrastructuur? U kunt bij ons terecht met al uw mobiliteitsvraagstukken op het gebied van verkeer, mobiliteit, infrastructuur, parkeren en exploitatie van het (openbaar) vervoer, zoals:

  • het begeleiden en managen van vervoerkundige en infrastructurele projecten en onderzoeksprojecten. Vanaf de vroege planfase tot de daadwerkelijke realisatie
  • advisering op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur en vervoersvraagstukken
  • het monitoren van vervoerssystemen, zoals OV, leerlingenvervoer en regiotaxi
  • inventarisaties, zoals het schouwen van haltes, wegvakken, bebording en andere infrastructurele zaken
  • onderzoeken voor wat betreft klanttevredenheid, stiptheid, parkeren en alle andere mobiliteitsgerelateerde onderzoeken
  • haltedatabeheer, contractbeheer en asset management

 

Advies, visievorming & directievoering

Mobiliteit zorgt voor vrijheid. Doordat mensen zich kunnen verplaat...

Meer over Advies, visievorming & directievoering

Onderzoek

Voor het nemen van een goede beslissing over mobiliteit, infrastruc...

Meer over Onderzoek

Data verzamelen en data management

In het domein van mobiliteit zijn veel datastromen. Of het nu gaat ...

Meer over Data verzamelen en data management

Haltedata beheer

Wegbeheerders en OV-autoriteiten zijn verplicht de data van hun hal...

Meer over Haltedata beheer

Contractbeheer

Vervoerscontracten voor OV, Regiotaxi en leerlingenvervoer zijn vaa...

Meer over Contractbeheer

Detachering

Heeft u behoefte aan tijdelijke extra capaciteit? Voor één of enk...

Meer over Detachering

MaasHub

Het dataknooppunt om mobiliteit als een service (MaaS) tot een succ...

Meer over MaasHub

Interesse in onze dienstverlening?