Welkom bij Vitence Mobiliteit

Kentekenonderzoek Drunen

Vitence mobiliteit heeft voor de gemeente Heusden een kentekenonderzoek uitgevoerd in Drunen.

In samenwerking met Movares Nederland is een volledig kentekenonderzoek uitgevoerd in de dorpskern van Drunen. Door middel van camera’s en tellussen zijn gedurende drie weken kentekens verzameld en zijn de intensiteiten bepaald. Aan de hand van deze gegevens heeft Vitence mobiliteit analyses en conclusies getrokken die samengebracht zijn in een rapport. Met dit rapport wil de gemeente inzage krijgen in de eerder toegepaste infrastructurele maatregelen zoals het invoeren van eenrichtingsverkeer in de kern van Drunen. 

Voor meer informatie:
Pascal van der Velden
06-14145098
pascal.vd.velden@vitence.nl