Welkom bij Vitence Mobiliteit

Onderzoek

Vitence Mobiliteit verzorgt de beste aansluiting tussen uw onderzoeksvraag en betrouwbare en praktisch bruikbare kennis. Vitence heeft alle facetten van dataverzameling, marktonderzoek en advies in huis. Met kwalitatief en kwantitatief onderzoek beantwoorden wij al uw uiteenlopende onderzoeksvragen.

Voor zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek binnen de vervoersmarkt bent u bij ons aan het juiste adres. Omdat er geen één onderzoek hetzelfde is bepalen we altijd samen met u de vorm van het onderzoek, afhankelijk van het doel en de soort output. Met vrijwel elke vorm van onderzoek hebben we ervaring. We voeren jaarlijks kwantitatieve onderzoeken uit, zoals parkeeronderzoek, verkeerstellingen, kentekenonderzoek, reizigerstellingen, punctualiteitsmetingen, enquêtes en observaties.  Panelsessies en interviews zijn voorbeelden van kwalitatieve methodieken die Vitence hanteert. Ons onderzoek kan een rechtstreeks product zijn voor u maar ook als basis dienen voor verdere analyse en advisering.

Op basis van onze ervaring en uw wensen bepalen we altijd vooraf de meest geschikte methode voor uw onderzoeksvraag.

Waarnemers op locatie

Bij kleinschalig onderzoek met een korte waarneemperiode (bijvoorbeeld ochtend- en avondspits) dat op een of slechts enkele dagen hoeft te worden uitgevoerd is inzet van waarnemers vaak economisch nog steeds een zeer geschikte methode. Het is een flexibele methode met een zeer korte voorbereidingstijd. Vitence heeft samenwerkingsverbanden met een aantal veldwerkorganisaties en beschikt daarmee over ervaren waarnemers die op afroep kunnen worden ingezet voor het uitvoeren van kruispunttellingen, intensiteitstellingen of het visueel registreren van verkeersgedrag.

Observatie door middel van camera’s

Bij verkeersonderzoek over een langere periode worden veelal camera ingezet. Betrouwbaarheid en kwaliteit van onderzoek met camera’s wordt steeds beter terwijl de kosten per onderzoek afnemen. Het grote voordeel van onderzoek met camera’s bestaat uit bewijslast en het feit dat meten over langere periode goedkoper kan worden aangeboden. Onderzoeken die uitgevoerd worden met camera’s zijn: Kentekenonderzoek, verkeerstellingen, onderzoek naar verkeersgedrag, black spots en rijtijdenonderzoek.

Gedigitaliseerde invoer

Voor registratie op straat wordt steeds vaker gebruik gemaakt van PDA’s of iPads. Voordeel hierbij  is dat door routings en een online verbinding met een dataserver de kans op fouten tot een minimum is beperkt. Verder is de doorlooptijd van veldwerk naar rapportage aanmerkelijk verkort. Vitence zet iPads in voor parkeeronderzoek, enquêteren en voor observaties (mystery guest).

Online panels en enquêteren

Bij onderzoeken naar medewerkerstevredenheid en meningen van klanten worden steeds vaker online panels ingezet. Met panels kan periodiek en met een korte doorlooptijd de mening van een vaste groep gebruikers worden getoetst. Vitence werkt hierbij samen met een aantal gerenommeerde bureaus op het gebied van panelonderzoek die onder andere worden ingezet voor panels van vervoerbedrijven en overheden.